Ahol megállt a tudomány...
Megvilágosító könyv a parajelenségekről
MENÜ

Clare Voyant:

             Ahol megállt a tudomány

 

Világfelfogásomban és érdeklődési körömben az 1990-es év igazi fordulópontot hozott. Foglalkozásom szerint közgazdász vagyok, érdeklődési köröm eléggé széles,   gondolkodásmódomat a szkepticizmus,  de nagyfokú nyitottság és rugalmasság a jellemzi. A tudományos elméletek iránt mindig is vonzódtam, de bármilyen tárggyal vagy tudományággal foglalkoztam, a jelenségek magyarázatául szolgáló elméletek igazságát illetően mindig kétkedéssel viseltettem. Materialista világnézetem a kilencvenes években azonban látványosan összeomlott,  mivel sok olyan jelenségről szereztem tudomást, amelyre a materialista szemléletű tudományok nem tudtak magyarázatot adni. Nemcsak a tudomásomra jutott jelenségekről volt szó, hanem olyan személyes megtapasztalásról, amely cáfolhatatlanul ellentmondott a tudományos világszemléletnek,  materialista világnézetem szilárdnak gondolt alapjai megroggyantak, majd hamarosan az egész építmény is összeomlott. Az első, majd a további rengeteg megmagyarázhatatlan jelenség megismerése, megélése megingatta azt az addigi hiedelmemet, hogy a materialista tudomány módszerei alkalmasak a világ egyre mélyebb megismerésére és hogy ennek semmiféle elvi akadálya nincs: amit ma nem tudunk, idővel megismerjük és magyarázni is képesek leszünk.Ekkor beálltam a spirituális igazságkeresők táborába.  A furcsábbnál furcsább jelenségek tanulmányozása eljuttatott ahhoz a felismeréshez, hogy nincs a világon olyan meglepő és megmagyarázhatatlan dolog, amelyre azonnal rá merném vágni, hogy ezt aztán már végképp nem hiszem el, ilyen dolog nincs, ilyen eset nem történhetett meg. A furcsa dolgoknak ilyen megközelítése természetesen nem azonos azzal a hittel, amellyel egy vallásos ember viszonyul az ilyen jelenségekhez, azt gondolván, hogy az vagy a sátán vagy Isten műve, és ezért nem gondolkodik el az ilyen ide vagy oda besorolható dolgoknak a valósághoz való viszonyán. Az én felfogásom csupán annyit jelent, hogy egy furcsa, lehetetlennek tűnő jelenség igaznak és lehetségesnek való elfogadásához a magam részéről nem szabom feltételként, hogy a jelenség létezését a tudomány  objektív eszközeivel és módszereivel bizonyítsa be (nekem). Azt a felismerést is magában foglalja ez az új szemlélet, hogy a „valóság” ismeretlen mélységei a tudomány materialista módszereivel és szemléletével nem tárhatók fel, de talán más módon valamilyen szinten azért el lehet jutni a rejtett igazságokhoz. Ez azonban nem egyszerű: miután elmémet megszabadítottam a tudományos gondolkodásmód okozta kötöttségektől és szűklátókörűségtől, mint minden szabadgondolkodású igazságkeresőt, engem is az a veszély fenyegetett, hogy elnyel az egymásnak ellentmondó ezoterikus eszmék, elméletek, filozófiák, iskolák dzsungele, amelyben már nem leszek képes tájékozódni.

A filozófiai elméletek vízválasztója az, hogy mit tart elsődlegesnek: az anyagot  vagy a tudatot/szellemet. Egy materialista számára  teljes képtelenségnek tűnik egy olyan állítás, hogy az anyagot és mindent, ami a fizikai világban létezik,  azt szellem vagy egy tudat teremtett és hogy minden, ami az Univerzumban létezik, tudatos tervezés eredménye.  Ez azonban csak addig tűnik képtelenségnek, amíg az ember a tudomány paradigmái segítségével képzeli el, hogy mi is az anyag vagy mi a tér és az idő, és a vallások paradigmáival képzeli el, hogy mi is a szellem vagy az Isten. Ha nem is könnyen, de már hozzáférhető az a tudásanyag, amely a helyére teszi a dolgokat: a tudomány ellenpólusa nem a hit/vallás, hanem a spirituális tudomány.  .

A spirituális tudáshoz vezető úton rengeteg akadállyal kell megküzdeni,  de az igazság keresése mind az elme, mind a szellem számára rendkívül frissítő hatású és számomra kimondottan örömöt nyújtó fontos tevékenység, amelyet nem cserélnék le valami más hobbira.

 

Azt remélem, hogy azok, akik készek arra, hogy teljesen új gondolatokat befogadjanak, hatéves kutatómunkámat össszegző könyvemből és más írásaimból sok  kérdésükre kapnak olyan választ, amely segíti őket a világ működésének jobb megértésében A nyitott szellemű igazságkeresők tisztában vannak azzal, hogy az igazságkereséssel nem állhatnak le, mert minden megválaszolt kérdés 10 másikat vet fel. Ahogyan tudatunk képes lesz ráhangolódni és behatolni az anyagi világon túli dimenziókba, addigi tudásunk, ismereteink gyors ütemben érvénytelenné válnak és meg kell békélnünk azzal a gondolattal, hogy egyes cáfolhatatlannak látszó magyarázatok és ok-okozati összefüggések csak bizonyos korlátok között állják meg a helyüket.

 

  A könyv rövid bemutatása

A  szerzõ álnevének jelentése: tisztánlátó. Ezotérikus értelemben véve a tisztánlátás (clairvoyance) egy képesség, adomány, amellyel én sajna nem rendelkezem., így aztán a tisztánlátást nem gyakorolom, hanem több más metafizikai témával egyetemben- kutatom.   Az elsõ öt év eredményeit könyvem elsõ részében osztom meg azokkal, akik maguk is szívesen utánajárnának a nagy titkoknak, de ezt ilyen -olyan okból nem tudják megtenni. Az én utamról a könyv Bevezetõ helyett c. elsõ fejezetében olvashatsz. Felfogásomat, kutatási módszeremet, annak nehézségeit megismerheted a következõ két fejezetbõl itt közölt részletekbõl.. A könyv által tárgyalt témákról a tartalomjegyzékbõl tájékozódhatsz, melyet e bevezetõ alatt találsz.

                      

Ha szeretnél a könyvhöz hozzájutni, e-mailben megrendelheted. 

E-mail címem: sysmus@t-online.hu  A könyv ára 2600.-ft, ami a postaköltséget is magában foglalja. A könyv terjedelme 327oldal.   

          

             

 

Tartalom

 

1.Bevezetõ helyett:  


 1.1.Hogyan és miért omlott össze materialista világnézetem?

1.2.Az út kezdete: hol és hogyan keressem az igazságot..

1.3.Viszonyulásom az isten kérdéshez és a vallásokhoz

1.4.Kérdések, kérdések, kérdések: a metafizikai puzzle egyre nagyobbá és bonyolultabbá vált…

1.5. Már több lett egy hobbinál: feladattá vált a spirituális igazságkeresés

1.6.Az intenzív kutatás idõszaka

1.7.Az ufó jelenséghez való viszonyulásom
 

2.A spirituális igazságkeresés céljai, módszerei és lehetséges forrásai


 

2.1.Miért van szüksége az emberiségnek és az egyéneknek a spirituális igazságok megismerésére

2.2. Tudomány és metafizika

2.3 Metafizikai tudás és a metafizikai megtapasztalások viszonya

2.4. Az igazságkeresés nehézségei

2.5. A nyelvezettel kapcsolatos nehézségek

2.6. A metafizikai tudás megszerzésének forrásaival kapcsolatos problémák

2.7 . Dezinformáció: akkor hát hogyan találjuk meg az igazságot?

2.8. Saját fõ forrásaim, amelyek beváltak és amelyek nem

Urantia Könyv

Cassiopaea

A Kozmikus Tudat


 

3.Kutatási módszereim és annak buktatói 

4. A titokzatos és kitagadott éter lenne a megoldás az elméleti fizika gondjaira?

 

4.1. Miért pont az éterelmélet

4.2.Gravitáció és éter

4.3. A gravitáció további rejtélyei: gravitáció és inercia

4.4. Gravitáció és éter

4.5. Forgó mozgás és éter

4.6.Mágnesesség, elektromosság és éter

4.7.További érvek az éter létezése mellett

4.8.Éter és kvantummechanika

4.9.Hogyan gondolkodnak a kortárs fizikusok az éter tulajdonságairól

4.10.Keely és az éter

4.11.  Tesla és az éter

4.12. A Hutchinson jelenség

4.13.Ahol már az éterelmélet sem segít...

4.14 .Titokzatos energia: vajon az éter lenne az?

4.    4.15.Hatnak-e a geometriai formák az éterre?

4.16. Poltergeist és más furcsa jelenségek a természetben és a Föld bizonyos pontjain

 

5. Paranormális jelenségek a térben: magyarázatok és nyitva maradt kérdések


5.1. Paranormális jelenségek: innentõl fogva felejtsük el a fizikai elméleteket és az éterelméletet

5.2. A másvilág jelentkezése gépeken keresztül

5.3. Nevezzük õket egyelõre szellemeknek…

5.4. Spontán paranormális jelenségek

 

6. Anyag, energia, tudat: semmi sem az, aminek látszik

 6.1. Pradigma-váltás nélkül nem megy…

6.2.Gondolatátvitel és médiumitás

6.3..Az asztrálutazás: vajon mi az, ami utazik?

6.4.Gondolati energia hatása a fizikai anyagra

6.5.Hogyan mûködik a mágia?

6.6.Biológiai testekre való ráhatás gondolati energiával

6.7. Energiateremtés gondolattal


7.Az idõ rejtélyei

 

7.1. Praktikus célokra megfelelõ az idõfelfogásunk, de csak arra…

7.2.Jövõbeli események megérzése: mi lehet a magyarázat?

7.3.Idõfelfogásunk nagy kihívása: a valóra vált jóslatok.

7.4.Idõutazás: nemcsak elméletben lehetséges!

7.5.Spontán idõutazások

7.6.Idõutazás: egy elképesztõ állítás

7.7.Az idõérzék szubjektivitása

7.8.És mi történik az idõvel a csillagközi utazáskor?

 

8. A földön kívüliek: minél többet tudtam meg, annál több lett a rejtély

 

8.1. Hogyan lehetséges, hogy az ufó téma ennyire háttérbe szorult?

8.2. Végre nekiláthattam az ufó-téma feltérképezéséhez

8.3. Elképesztõ információk a neten

8.4. Hogyan lehet mindezt titokban tartani?

8.5. Mitõl annyira bizarrak az ufó-jelenségek?

8.6. Mitõl váltak ennyire tömegessé?

8.7. A földön kívüliek az emberi fajhoz tartoznak?

8.8. A látogatók számára a távolság nem probléma

8.9. Kozmikus háború dúl „felettünk”?.

 

9. Az emberi tudat anomáliái

 

9.1. Szubjektív példák az emberi tudat anomáliáira

9.2. Kiemelkedõ mentális teljesítmények és spirituális szûklátókörûség: ez is anomália

9.3. Más egyéb jellegû tudati anomáliák: a tudat alattiban keressük az okukat?

9.4. A tudatalatti programozása, mint az anomáliák magyarázata


 10. A többdimenziós ember: alig tudunk errõl valamit…

 

10.1 Az emberiség ember-fogalmának problémái 

10.2. Energiatest, tudat, dimenziók

10.3. Hogyan értelmezzük a lények többdimenziós voltát?

10.4..Úgy lent mint fent, az anyagvilág csak illúzió, stb.. Honnan vegyünk egy használható világképet?

10.5.A Kozmikus Tudat kommunikációiból kibontakozó világkép tömör ismertetése

10.6.A Kozmikus Tudat kommunikációjának nyitva maradt kérdései és lyukai


 

 

Asztali nézet